BLOODSTOP® TAMOWANIE KRWAWIENIA

BLOODSTOP® TAMOWANIE KRWAWIENIA

Rodzina produktów BloodSTOP® to nowatorskie produkty służące do opatrywania ran/tamowania krwotoków stosowane w różnych dziedzinach medycyny i stomatologii. Są one nie tylko bardziej praktyczne w stosowaniu, lecz także bardziej skuteczne i łagodne dla pacjentów. BloodSTOP® i BloodSTOP® iX są wykazującymi zgodność biologiczną, nie drażniącymi tkaninami sporządzonymi z naturalnych materiałów roślinnych. Wykazują przyleganie do rany, pobudzają krzepnięcie krwi, tamują krwawienie i tworzą ochronną powłokę zapewniającą optymalne warunki gojenia. Ich rozpuszczalność w wodzie pozwala na usuwanie opatrunku metodą  spłukiwania, bez naruszania powierzchni skrzepliny.

BloodSTOP® - Produkt hemostatyczny do ran powierzchownych

BloodSTOP® jest wykazującym zgodność biologiczną, nie drażniącym produktem hemostatycznym nowej generacji wykonanym z rozpuszczalnej w wodzie, eteryfikowanej soli sodowej karboksymetylocelulozy. Jego skład sprzyja szybkiej i naturalnej hemostazie, wygodzie pacjenta, a także lepszej pielęgnacji rany w porównaniu z tradycyjnymi opatrunkami przylepnymi, natryskowymi, proszkami chemicznymi lub wyrobami pochodzenia zwierzęcego. BloodSTOP® jest dopuszczony do stosowania u pacjentów stosujących leki przeciwkrzepliwe. Produkt jest zgodny z procedurą certyfikacji CE w Unii Europejskiej* oraz posiada wydane przez FDA pozwolenie na obrót handlowy w Stanach Zjednoczonych z wyłącznym zastosowaniem do hemostazy ran powierzchownych. 

BloodSTOP® iX - Zaawansowany produkt hemostatyczny do stosowania przez pracowników ochrony zdrowia i użytku szpitalnego.

BloodSTOP® iX jest wykazującym zgodność biologiczną,  nie drażniącym produktem hemostatycznym nowej generacji. W drodze procesu opracowanego przez producenta, naturalna sól sodowa karboksymetylocelulozy ulega eteryfikacji, czego wynikiem jest powstanie rozpuszczalnej w wodzie, wchłanialnej biologicznie macierzy. BloodSTOP® iX, jako produkt o wysokiej zgodności biologicznej, został‚ opracowany do stosowania zarówno w chirurgii jak i w warunkach szpitalnych.  Może być stosowany w zabiegach chirurgicznych oraz u pacjentów stosujących leki przeciwkrzepliwe. Do obszaru jego zastosowań wchodzą: chirurgia ogólna, zabiegi otolaryngologiczne, torakochirurgia, neurochirurgia, medycyna ratunkowa i wiele innych dziedzin zabiegowych i pozabiegowych.

Jak działa produkt?

Produkty hemostatyczne BloodSTOP® i BloodSTOP® iX przeznaczone są do stosowania w nagłych sytuacjach medycznych oraz użytku terapeutycznego w celu opanowania krwawienia skóry i innych ran powierzchownych, gdy pożądane jest szybkie uzyskanie tymczasowej hemostazy. Po nałożeniu na ranę BloodSTOP® lub BloodSTOP® iX szybko wchłaniająkrew i inne płyny, zmieniając je w żel zamykając krwawiącą ranę ochronną i przejrzystą warstwą, wiążą i aktywują płytki krwi, przyspieszają powstawanie skrzepliny i zapewniają fizjologiczne środowisko gojenia się rany. Każdy jałowy produkt zamknięty w opakowaniu jednostkowym składa się z soli sodowej karboksymetylocelulozy pochodzenia roślinnego, która jest rozpuszczalna w wodzie, eteryfikowana, nie drażniąca i wchłanialna biologicznie. Rozpuszczalność w wodzie zapewnia zachowanie wilgoci i łatwe usuwanie opatrunku metodą spłukiwania, bez naruszania skrzepliny utworzonej na powierzchni rany.

 • Zapewnia hemostazę szybciej niż inne produkty. Minimalizuje utratę krwi
 • Szybko wchłanialny, rozpuszczalny i częściowo przylepny środek zamykający
 • Zgodny biologicznie, biodegradowalny i całkowicie wchłanialny (UE)
 • Wchłanialny biologicznie, przeznaczony zarówno do ran wewnętrznych, jak i powierzchownych
 • Uniwersalnie dostosowuje się do każdej powierzchni rany
 • Nie zawiera materiałów chemicznych ani pochodzenia zwierzęcego
 • Pozostaje na swoim miejscu bez konieczności stosowania kleju
 • Rozpuszczalny w wodzie dla łatwego usuwania bez naruszania powierzchni rany
 • Łatwy w stosowaniu, możliwość przycinania, upakowywania lub nakładania warstwowego, aby pasował do każdej rany
 • Opłacalny w ogólnych kosztach leczenia

Obszary zastosowań opatrunku:

 • Medyczny/chirurgiczny /Pogotowie/SOR

Personel SOR/szpitala/pogotowia codziennie staje w obliczu nieoczekiwanych wyzwań. Niezawodne i praktyczne produkty medyczne mają zasadnicze znaczenie dla pomyślności podejmowanych przez nich działań.

Firma LifeScience PLUS opracowała BloodSTOP® iX mając na względzie działania przez nich wykonywane. Wszystkie produkty hemostatyczne BloodSTOP® działają szybko i ich stosowanie wymaga mniejszej ilości personelu. Gdy znaczącemu skróceniu ulega czas do osiągnięcia hemostazy, personel ma więcej czasu na kontrolowanie innych czynności życiowych oraz na stabilizację pacjenta w możliwie jak najkrótszym czasie. 

 • Militarny 

Nasze rozwiązania ratujące życie są wykorzystywane na polu walki w celu leczenia krwawiących ran, pozostających główną przyczyną śmierci w warunkach bojowych. Badania przedkliniczne wskazują, że produkt BloodSTOP® iX Battle Matrix charakteryzuje się 100% odsetkiem przeżywalności w standardowym militarnym teście silnego krwawienia tętniczego.

 • Konsumencki 

Nasza technlogia została wykorzystana w opatrunkach do stosowania miejscowego, dostępnych w najlepszych aptekach w całych Stanach Zjednoczonych.  Dodatkowo, produkty BloodStop® mogą być elementem każdej apteczki pierwszej pomocy dla Ciebie i Twojej rodziny.

 • Weterynaryjny

Produkty hemostatyczne BloodSTOP® są bezpiecznymi i skutecznymi środkami opatrunkowymi dla dużych i małych zwierząt, z jakimi może mieć do czynienia weterynarz. BloodSTOP® i BloodSTOP® iX mogą być stosowane do zatrzymywania krwawienia w przypadkach drobnych skaleczeń lub bardziej znaczących urazów połączonych ze zranieniem.

Produkty hemostatyczne BloodSTOP® można stosować u zwierząt domowych, a także do leczenia skaleczeń, otarć i ran u bydła domowego i koni, zarówno w ramach zabiegów chirurgicznych, jak i do opatrywania ran.