Prawo do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy.

Mają Państwo prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Mają Państwo również prawo odstąpić od umowy o świadczenie drogą elektroniczną w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

1. W przypadku umów Sprzedaży - w którym weszli Państwo w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż Przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie Produktu.

2. W przypadku umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną - zawarcia tej umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Respivent Sp. z o.o. ul. Trasa Północna 15/22 65-119 Zielona Góra, e-mail sklep@respiven24.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez respivent24.pl, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonujemy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba ze wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lu do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli otrzymali Państwo Produkty zgodnie z umową, prosimy je odesłać lub przekazać je nam niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo Produkt przed upływem terminu 14 dni. Informujemy, że będą musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Respivent Sp. z .o.o ul. Trasa Północna 15/22, 65-119 Zielona Góra

e-mail: sklep@respivent24.pl

Ja/My * niniejszym informuję/my o moim/ naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Produktów/ umowy o świadczenie następującej usługi *

.......................................................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy/odbioru *......................................................................................................................................

Imię i nazwisko Konsumenta .........................................................................................................................................

Adres Konsumenta .......................................................................................................................................................

 

Podpis Konsumenta (tylko jeżeli formularz przesyłany jest w wersji papierowej)

Data

* niepotrzebne skreślić.