URZĄDZENIA DO ĆWICZEŃ ODDECHOWYCH

URZĄDZENIA DO ĆWICZEŃ ODDECHOWYCH

Urządzenie do ćwiczeń oddechowych powinno być zawsze dobrane w zależności od problemu związanego z drogami oddechowymi. W dodatku ważne jest to, żeby każda osoba korzystała z własnego aparatu, gdyż tylko w ten sposób możliwe staje się zachowanie niezbędnej higieny. Wszystkie dostępne produkty sprzedajemy w takich zestawach, by od razu można było z nich korzystać i poprawiać zdolność oddechową. Do tego większość z nich pozwala na bieżąco śledzić postępy ćwiczeń, gdyż dostępne są na nich specjalne znaczniki oraz grafiki.

Polecane urządzenia do ćwiczeń oddechowych

Każdy kupujący może wybierać pomiędzy różnymi aparatami pozwalającymi na wykonywanie ćwiczeń oddechowych. Pierwszy z nich to Respiprogram, charakteryzujący się trzema komorami i ukazujący, objętość wdychanego powietrza przez daną osobę. Najczęściej zaleca się go po operacji dróg oddechowych. Innym dostępnym na naszej stronie urządzeniem jest Respi Lift, który służy do skutecznego poprawiania głębokości wydechu. Zaleca się podłączyć go do RespiProgram, aby ćwiczenia stały się jeszcze płynniejsze, a przy tym szybsze. Z kolei Pulmo-VOL stanowi najbardziej profesjonalne rozwiązanie spośród wszystkich oferowanych w naszym sklepie, ponieważ przyczynia się do zwiększenia się pęcherzyków płucnych oraz oczywiście do zwiększenia przepływu dróg oddechowych. To także przydatne urządzenie po operacji klatki piersiowej, czy płuc, ponieważ znacząco ułatwia rehabilitację po takich zabiegach.

Każdy aparat do ćwiczeń oddechowych wyróżnia się odrębną specyfiką, dlatego należy zwrócić dużą uwagę na to, do czego konkretnie zostały przeznaczone. Dla przykładu Pulmo-VOL 25 jest doskonałym rozwiązaniem dla dzieci oraz osób starszych, którzy to mają znacznie zmniejszone zdolności oddechowe.

respiprogrampulmovol