Respirator transportowy CAREvent ALS

Respirator transportowy CAREvent ALS - zestaw podstawowy zawiera maskę dla dorosłych oraz przewód ciśnieniowy zakończony wtykiem AGA. 

Pneumatyczny respirator ratowniczy  CAREvent ALS, umożliwia prowadzenie wentylacji ręcznej i automatycznej u osób powyżej 20 kg,  zapewniając  wentylację w trybie automatycznym i wspomaganym. Wybór parametrów wentylacji odbywa się za pomocą jednego „suwaka” gdzie zostały  skorelowane parametr objętości oddechowej oraz częstości oddechów co sprawia że jego obsługa odbywa się w sposób prosty i intuicyjny.

CAREvent ALS posiada możliwość sterowania wentylacją w sposób ręczny – posiada specjalny ręcznie uruchamiany przycisk „wentylacja ręczna”, który umożliwia ratownikowi koordynowanie oddechu i zewnętrznego masażu serca u poszkodowanego. Przy zastosowaniu funkcji CPR automatyczny cykl oddechowy zostaje wstrzymany co pozwala ratownikowi na wykonanie uciśnięć klatki piersiowej (zgodne z aktualnymi wytycznymi ERC).

Dzięki zastosowaniu trybu OFF możliwe jest pozostawienie aparatu podłączonego do źródła tlenu – bez jego zużywania, co sprawia że aparat jest w ciągłej gotowości do pracy. 

Podstawowe dane techniczne:
 • tryb wentylacji: CMV/DEMAND, wentylacja ręczna
 • zasilanie i sterowanie pracą wyłącznie pneumatyczne
 • niskie zużycie gazu zasilajacego
 • skorelowana regulacja parametrów częstości oraz objętości oddechowej
 • zakres objętości oddechowej: 150 -600 ml
 • zakres częstości oddechowej: 10 -20 oddechów na minutę
 • stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej - 100%
 • stosunej I:E - stały 1:2
 • przepływ w trybie automatycznym: 9-18 l/min
 • podciśnienie aktywujące zawór DEMAND: -2 cmH2O
 • przepływ w trybie ręcznym w zależności od zadanych ustawień
 • przepływ w trybie DEMAND: 0-120 l/min
 • czas wstrzymania wentylacji przy wyzwoleniu funkcji CPR 20 sekund (+/- 15%)
 • ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwo 60 cmH2O
 • temperatura pracy od -18 do + 50 stopni C
 • temperatura przechowywania od -40 do +60 stopni C
 • wymiary: ok. 14 x 6,3 x 7,3 cm
 • waga; ok. 430 gram