CPAP W ZASTOINOWEJ NIEWYDOLNOŚCI SERCA

01-09-2020

Zastoinowa niewydolność serca (CHF) definiowana jest jako stan, w którym z powodu zmian morfologicznych i/ lub funkcjonalnych serce nie jest w stanie spełnić swego fizjologicznego zadania, czyli przepompować krwi na obwód ciała. W wyniku tego dochodzi do spadku objętości wyrzutowej serca, a z powodu zmniejszenia kurczliwości mięśnia sercowego dochodzi do zalegania w nim krwi.

Krew może zalegać w płucach (obrzęk płuc) w wyniku czego następuje zwiększenie pracy oddechowej, ponieważ drogi oddechowe są blokowane przez płyny, utrudniając przepływ powietrza do płuc. Pęcherzyki płucne nie są w stanie skutecznie wymieniać gazów, powodując u pacjentów silną duszność. W miarę pogarszania się stanu zator ten ostatecznie spowoduje awarię prawej komory. Kiedy to nastąpi, cenny dopływ krwi (tlen i składniki odżywcze) do komórek organizmu jest poważnie zakłócony, a produkty przemiany materii nie są już skutecznie usuwane, powodując gromadzenie się tych toksyn i ostatecznie powodując śmierć komórki.

Działania ratownictwa medycznego odgrywają dużą rolę w postępowaniu w nagłych wypadkach pacjentów cierpiących na zastoinową niewydolność serca. CPAP to forma nieinwazyjnej wentylacji dodatnim ciśnieniem (NPPV), która staje się coraz bardziej popularna w postępowaniu w terenie z pacjentem cierpiącym na CHF. CPAP może zaoszczędzić cenne sekundy podczas leczenia pacjenta z CHF, unikając intubacji i związanych z nią długotrwałych problemów i skutków ubocznych.

 

Aby CPAP działał i można było skorzystać z tego protokoły postępowania z pacjentem musi on być w stanie oddychać spontanicznie. Pacjent oddycha przez obwód pod ciśnieniem przy ustawionym rezystorze progowym, który utrzymuje ciśnienie w drogach oddechowych na ustalonym poziomie, który można monitorować za pomocą manometru. Jeśli podczas leczenia CPAP dojdzie do zatrzymania oddechu, ratownik będzie musiał zapewnić sztuczną wentylację za pomocą worka lub respiratora . 

Aby CPAP działał prawidłowo ciśnienie wdechowe i wydechowe musi pozostać dodatnie podczas całego cyklu oddechowego.

Większość respiratorów transportowych, takich jak np. eSeries firmy O-Two Medical Technologies, zapewniają CPAP w ramach swoich trybów pracy. Mają również dodatkową zaletę polegającą na monitorowaniu pacjenta i, jeśli pacjent przestanie oddychać, automatycznie ostrzegają ratownika i jednocześnie przełączają się na wentylację objętościową z kontrolą wspomaganą.


Innym prostym i mogącym być powszechnie dostępnym rozwiązaniem może być sytem CPAP O_TWO, który zapewnia niezwykle dokładne dostarczenie dodatniego ciśnienia jak na tak kompaktowe urządzenie. Poprzez minimalizację spadku ciśnienia na wdechu oraz ciśnienia szczytowego na wydechu System O-TWO CPAP zapewnia jednolite ciśnienia CPAP w całym cyklu oddechowym. Do prawidłowego działania wystarczy go jedynie podłączyć do reduktora tlenowego z dostępem do źródła tlenu

 

Produkty: - 

#zastoinowaniewydolnośćserca #systemCPAP #ratownictwomedyczne #pomocdoraźna #otwo #respivent #respirator