PODAWANIE N2O

05-02-2019

Podawanie N2O należy rozpocząć krótko przed planowanym zabiegiem. Działanie przeciwbólowe pojawia się po 4–5 wdechach i osiąga maksymalną moc w ciągu 2–3 minut. Lek podaje się podczas całego bolesnego zabiegu lub tak długo jak efekt przeciwbólowy jest potrzebny. Po przerwaniu inhalacji działanie ustępuje w ciągu kilku minut.

Po zaprzestaniu podawania N2O pacjent powinien pozostawać pod nadzorem personelu medycznego do czasu odzyskania pełnej świadomości. Ponieważ N2O szybko dyfunduje z krwi do pęcherzyków płucnych, z powodu gwałtownego efektu wypłukania może dochodzić do zmniejszenia stężenia tlenu w pęcherzykach płucnych (hipoksja dyfuzyjna). Można temu zapobiec, podając tlen medyczny.

W leczeniu młodszych dzieci lub pacjentów niewspółpracujących konieczne może być stosowanie ciągłego przepływu tlenku azotu. Takie postępowanie wymaga obecności przeszkolonego personelu medycznego, wyposażenia do zabezpieczenia dróg oddechowych i zapewnienia wspomagania oddychania (praktycznie sali operacyjnej do znieczuleń w warunkach ambulatoryjnych lub szpitalnych).

W ostatnich latach na rynku farmaceutycznym pojawiła się gotowa do użycia mieszanina gazów medycznych o składzie: N2O 50% v/v i tlen 50% v/v pod ciśnieniem 170 bar (15°C), występująca pod nazwą Entonox®. Zrównoważona proporcja obu gazów zapewnia dobre utlenowanie i minimalizuje ryzyko nadmiernej sedacji, a także niedotlenienia pacjenta. U osób nieobciążonych czynnikami ryzyka można ją podawać maksymalnie przez 6 godzin bez kontrolowania morfologii krwi. Mieszaninę gazów podaje się za pomocą maski twarzowej lub ustnika połączonego przez specjalną, patentową zastawkę np. Equinox II połączoną z butlą zawierającą tę mieszaninę. Gaz inhalowany jest z butli pod wpływem ujemnego ciśnienia w czasie wdechu pacjenta. W momencie rozszczelnienia układu wypływ gazu ustaje. Pacjent powinien oddychać głęboko przez pierwsze 2 minuty inhalacji, aby rozwinęło się działanie przeciwbólowe gazu.

Materiał zaczerpnięty z https://www.mp.pl/pytania/pediatria/najnowsze-pytania/181692,jak-nalezy-podawac-podtlenek-azotu.